Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 10 av 546

”Vi behöver ett nationellt primärvårdsregister”

Utan nödvändiga investeringar riskerar svensk registerforskning att hamna på efterkälken. Större investeringar i svenska kvalitetsregister är nödvändiga för att tillgängliggöra fler register med god kvalitet för forskning. Till skillnad från delar av övriga

Sammanhang: ... Paul W Dickman, professor i biostatistik, Karolinska institutet Ola Olén, överläkare och docent i klinisk epidemiologi, Sachsska barn- och...

Omnämnda platser: Örebro, Norge, Norden. Omnämnda personer: Capio S:t Görans, Olof Stephanson, Jesper Lagergren.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...sregister/ - 5619 - Datum: 2023-02-01 15:26.

”Vi behöver ett kvalitetsregister för primärvården”

Utan nödvändiga investeringar riskerar svensk registerforskning att hamna på efterkälken. Större investeringar i svenska kvalitetsregister är nödvändiga för att tillgängliggöra fler register med god kvalitet för forskning. Till skillnad från delar av övriga

Sammanhang: ... Paul W Dickman, professor i biostatistik, Karolinska institutet Ola Olén, överläkare och docent i klinisk epidemiologi, Sachsska barn- och...

Omnämnda platser: Örebro, Norge, Sverige. Omnämnda personer: Susanne Kihlblom, Ola Olén, Paul W Dickman.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...marvarden/ - 5546 - Datum: 2023-02-01 06:25.

De har ökad risk för plötslig spädbarnsdöd

Både Sverige och Danmark tillhör de länder som har en väldigt låg förekomst av plötslig spädbarnsdöd. I Sverige inträffade det enligt Socialstyrelsen nio fall under 2021. Antalet har minskat kraftigt de senaste 30 åren, bland annat tack vare rekommendationer

Sammanhang: ... nio fall under 2021. Antalet har minskat kraftigt de senaste 30 åren, bland annat tack vare rekommendationer om att små barn bör sova på rygg och att...

Omnämnda platser: Danmark, Sverige. Omnämnda personer: Bernt Alm.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...dbarnsdod/ - 2349 - Datum: 2023-01-30 10:26.

Dags att nominera till Guldpillret 2023

Guldpillret, som i år fyller 14 år, har instiftats av Läkemedelsförsäkringen och delas ut i samarbete med Dagens Medicin. – Det finns stor förbättringspotential i användningen av läkemedel. Problemet med brister i läkemedelsanvändning är större än vi tror

Sammanhang: ... barnonkologiska klinikerna vid samtliga universitetssjukhus. De fick Guldpillret för sitt arbete för att kunna erbjuda alla barn som insjuknar i cancer analys av...

Omnämnda platser: Guldpillerjuryn, Nomineringstiden, Stockholm. Omnämnda personer: Genomic Medicine, Lotta Håkansson, Lisa Blohm.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...lret-2023/ - 4134 - Datum: 2023-01-26 10:25.

Nyfödda föreslås testas för allvarlig sjukdom

Den mycket allvarliga men sällsynta sjukdomen spinal muskelatrofi, SMA, gör att nervceller som styr muskler bryts ner. Följden blir att musklerna förtvinar. Det finns idag flera läkemedel som kan stoppa sjukdomsförloppet och förbättra möjligheterna att barnen

Sammanhang: ... med att upptäcka omkring sju barn varje år som kan få tidig behandling. Enligt förslaget från Socialstyrelsen, som nu ska ut på remiss, ska testningen...

Omnämnda platser: Sverige.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...g-sjukdom/ - 1062 - Datum: 2023-01-24 09:24.

Minskad spridning av luftvägssjukdomar

”Flera datakällor indikerar också en minskad sjuklighet i luftvägsvirus under de senaste två veckorna”, skriver myndigheten på sin hemsida. När det gäller covid-19 så minskade antalet bekräftade fall med cirka 35 procent och ligger nu på ungefär samma nivåer

Sammanhang: ... med över 20 procent den senaste veckan. Toppen bland barn under fem år nåddes vecka 51, enligt Folkhälsomyndigheten, och har sedan dess halverats...

Omnämnda personer: Anders Lindblom.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...sjukdomar/ - 1177 - Datum: 2023-01-23 10:26.

IMY straffar Region Dalarna – kuvert med kallelser avslöjade för mycket

I kuvertens fönster syntes vilka mottagningar personerna var kallade till, något som strider mot artikel 32 i dataskyddsförordningen, konstaterar Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, i sitt beslut. Region Dalarna har skickat ut cirka 2 500 kallelser per år.

Sammanhang: ... Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, i sitt beslut. Region Dalarna har skickat ut cirka 2 500 kallelser per år. De som IMY speciellt har tittat på gäller en barn- och...

Omnämnda platser: Dalarna. Omnämnda personer: Maja Welander.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...or-mycket/ - 1560 - Datum: 2023-01-18 12:26.

Ivo-anmälan efter att barn dött i livmodern

Händelsen inträffade förra året och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Läkaren hade ordinerat kontinuerlig elektronisk fosterövervakning, så kallad CTG. Men övervakningen kopplades bort under 30 minuter i samband med toalettbesök och

Sammanhang: ...Ivo-anmälan efter att barn dött i livmodern...

Omnämnda platser: Inspektionen, Lycksele.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...livmodern/ - 708 - Datum: 2023-01-18 11:28.

Missade att provta donatorer av bröstmjölk

Mellan våren 2018 och hösten 2021 missade regionen testning av totalt 78 kvinnor i samband med donation. Det har gjort att 203 nyfödda barn riskerat att smittas, eftersom viruset kan föras vidare via bröstmjölk. Händelsen har lex Maria-anmälts till Inspektionen

Sammanhang: ...Mellan våren 2018 och hösten 2021 missade regionen testning av totalt 78 kvinnor i samband med donation. Det har gjort att 203 nyfödda barn riskerat...

Omnämnda platser: Inspektionen.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...rostmjolk/ - 510 - Datum: 2023-01-17 09:26.

”Vårdköerna till autismutredningar måste bli kortare”

Köerna till utredning för autism har under många år varit långa, vilket drabbar både barn och deras föräldrar samt dem som utreds i vuxen ålder. Det är i många fall avgörande med tidig upptäckt och tidiga insatser vid autism. Autism Sverige uppmanar nu regionerna

Sammanhang: ...Köerna till utredning för autism har under många år varit långa, vilket drabbar både barn och deras föräldrar samt dem som utreds i vuxen ålder. Det...

Omnämnda platser: Sverige. Omnämnda personer: Camilla Rosenberg, Gunilla Sundblad.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...i-kortare/ - 4202 - Datum: 2023-01-17 06:25.


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
r
3
r
4
r
5
r
6
r
7
r
8
r
9
fram