Statistik

På denna sida visas lite statisik på hur nyhetssökmotorn "mår", hur många källor som avsöks och hur många artiklar som samlas in.

Källor

Nyhetsfilter håller koll på 37 aktiva nyhetskällor. En källa kan består normalt av många undersidor eller RSS-feeds.

Artiklar

Från källorna indexeras ett antal artiklar per dag. Hur många det är beror på hur mycket de publicerar på sina sajter, men ofta är det så att det publiceras färre artikar på helger. Diagrammet visar hur många artiklar som har samlats in per dag under den senaste månaden.
Antalet artiklar som indexeras varierar också beroende på hur väl sökspindeln underhålls och om eventuella nya källor adderas eller tas bort.

Sökningar

Just nu så loggas inte sökningar som görs i sökmotorn. De allra flesta sökningar som görs i indexet görs via automatiserade sökningar i vårt RSS-baserade API. Så fort sökningar börjar loggas så kommer statistik om den att visas här.