Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 10 av 419

Äldremiljarder till landets kommuner

Regeringen har beslutat om regleringsbrev för Socialstyrelsen för 2021. Myndigheten får bland annat i uppdrag att fördela 4 miljarder...

Sammanhang: ... detta uppdrag får myndigheten 610 miljoner kronor att använda under 2021. Familjehem är den vanligaste placeringsformen [HW1] och de barn som placeras...

regeringen.se - https://www.regering...-kommuner/ - 3544 - Datum: 2020-12-23 08:56.

IVO ska följa upp att brister i LSS-boenden åtgärdas

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag att redovisa hur myndigheten följer upp att brister i bostadsinsatser för barn...

Sammanhang: ...Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag att redovisa hur myndigheten följer upp att brister i bostadsinsatser för barn och vuxna enligt...

regeringen.se - https://www.regering...-atgardas/ - 1615 - Datum: 2020-12-23 08:56.

Regeringen satsar 5,5 miljarder på hälso- och sjukvården

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit fyra nya överenskommelser för att förbättra hälso- och sjukvården under...

Sammanhang: ... tillgängligheten och korta köerna i hälso- och sjukvården. 380 miljoner kronor öronmärks för tillgänglighetsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP...

regeringen.se - https://www.regering...jukvarden/ - 2769 - Datum: 2020-12-22 15:57.

Myndigheter ska fördjupa sitt arbete med barnets rättigheter

Kunskapslyftet för barnets rättigheter förlängs och fördjupas. Regeringen har beslutat att åtta nya myndigheter ska delta och ytterligare...

Sammanhang: ... i praktiken och för att barn ska tillgodoses sina rättigheter. Regeringens kunskapslyft för barnets rättigheter pågår sedan 2017 och syftar till att...

regeringen.se - https://www.regering...ttigheter/ - 3251 - Datum: 2020-12-22 12:57.

Regeringen intensifierar arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen intensifierar arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga och bekämpa mäns våld...

Sammanhang: ... barn och 2 miljoner kronor till hbtq-brottsoffer för våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck....

regeringen.se - https://www.regering...-fortryck/ - 5379 - Datum: 2020-12-22 12:57.

Satsning på de nationella minoriteternas bibliotek

Regeringen har den 17 december gett Kungl. biblioteket i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek...

Sammanhang: ... aktörer. I uppdraget ska tillgång till litteratur för barn och unga särskilt beaktas. 10 miljoner kronor har avsatts för uppdraget. Kungl. biblioteket ska...

regeringen.se - https://www.regering...bibliotek/ - 1232 - Datum: 2020-12-22 12:57.

Över en miljard extra till skolan nästa år

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021....

Sammanhang: ... bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin...

regeringen.se - https://www.regering...-nasta-ar/ - 1263 - Datum: 2020-12-21 17:57.

Nya uppdrag till Skolverket i regleringsbrevet för 2021

Regeringen har fattat beslut om Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021. Beslutet innebär att myndigheten får flera nya uppdrag,...

Sammanhang: ..., grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, så att barn och elever får det stöd de har rätt till. I uppdraget ingår att...

regeringen.se - https://www.regering...-for-2021/ - 2311 - Datum: 2020-12-21 17:57.

Extra stöd till idrotten under början av 2021

Regeringen föreslår att idrotten tillförs 335 miljoner extra i statligt stöd. Stödet avser perioden till och med februari 2021 och...

Sammanhang: ... mildra coronapandemins ekonomiska konsekvenser för idrottsverksamheter i hela landet, särskilt för barn och unga....

regeringen.se - https://www.regering...n-av-2021/ - 873 - Datum: 2020-12-21 17:57.

Uppdrag till Skatteverket att motarbeta felaktig folkbokföring

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner inrätta ett pilotprojekt för att motarbeta...

Sammanhang: .... Om uppgifter i folkbokföringen inte stämmer med verkliga förhållanden kan det medföra problem som att skolan inte vet var ett barn bor och att kommunen...

regeringen.se - https://www.regering...bokforing/ - 1664 - Datum: 2020-12-18 12:57.


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
r
3
r
4
r
5
r
6
r
7
r
8
r
9
fram