Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 10 av 136

Förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan utreds

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap...

Sammanhang: ... huvudmannaskap kommer det att påverka friskolorna. I uppdraget ingår därför även att analysera och föreslå hur fristående skolor kan inrymmas i ett system med...

regeringen.se - https://www.regering...n-utreds2/ - 1752 - Datum: 2020-12-22 16:57.

Regeringen tillsätter utredning om en resultatbaserad sfi-peng till utbildningsanordnare

Regeringen tillsätter utredning om en resultatbaserad sfi-peng till utbildningsanordnare Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag...

Sammanhang: ... resultaten i sfi för värdering av inledande språknivå och uppnådda språkresultat, och föreslå ett system för hur språkutvecklingen ska mätas som underlag för...

regeringen.se - https://www.regering...anordnare/ - 2439 - Datum: 2020-12-22 15:57.

Uppdrag om lokal närvaro till Arbetsförmedlingen

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för 2021. Myndigheten får bland annat i uppdrag att säkerställa...

Sammanhang: ... informationsutbyte, arbetssätt och system för kontroll av individersättningar samt arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Arbetsförmedlingen har tidigare fått i uppdrag...

regeringen.se - https://www.regering...medlingen/ - 6023 - Datum: 2020-12-18 08:57.

Utredning har granskat regeringens coronarelaterade stödåtgärder

Regeringen har i dag tagit emot rapporten Uppdrag om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska...

Sammanhang: ... konstaterat att de system som finns för bidrag och stöd måste vara robusta under normala förhållanden. Regeringen delar denna bild och föreslog därför en rad...

regeringen.se - https://www.regering...datgarder/ - 2382 - Datum: 2020-12-17 16:57.

Lagrådsremiss med förslag om kontroll av kontaktmaterial

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att livsmedelslagens tillämpningsområde ska utvidgas till att omfatta...

Sammanhang: .... en offentlig kontroll och utdömande av sanktioner. Ändringarna i livsmedelslagen innebär att Sverige nu kommer att få ett fullständigt system för att...

regeringen.se - https://www.regering...tmaterial/ - 1384 - Datum: 2020-12-03 12:56.

Brexit – brittiska medborgares rättigheter i Sverige efter övergångsperioden

I dag, den 1 december 2020, träder bestämmelser i kraft som innebär att britter som bor i Sverige vid årsskiftet kommer att behöva...

Sammanhang: ... behöver inte ansöka om den nya statusen. För de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien finns ett motsvarande system på plats. I...

regeringen.se - https://www.regering...sperioden/ - 1547 - Datum: 2020-12-01 11:57.

Översyn av tandvårdens högkostnadsskydd för att uppnå en mer jämlik tandhälsa

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd....

Sammanhang: ... första steg för att bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Syftet är att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och...

regeringen.se - https://www.regering...tandhalsa/ - 1322 - Datum: 2020-11-06 12:56.

Mer rättvisa regler vid överlast av fordon

Rättvisa regler ska gälla för fordon i trafiken. Därför ändrar regeringen idag bestämmelserna för beräkningen av överlast. Idag missgynnas...

Sammanhang: ... ändrar därför i reglerna för att få till ett mer rättvist system. Med de nya reglerna ska överlast beräknas utifrån ett fordons totalvikt, dvs fordonet...

regeringen.se - https://www.regering...av-fordon/ - 1536 - Datum: 2020-10-29 12:56.

Systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter utvärderas

Regeringen har i dag beslutat att uppdra åt Statskontoret att utvärdera systemet för spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter....

Sammanhang: ... vilken typ av system som man vill använda. – Samtidigt som det är viktigt att vi har regler och system som motverkar illegalt fiske är det nödvändigt att...

regeringen.se - https://www.regering...tvarderas/ - 1597 - Datum: 2020-10-08 13:51.

Beslut om insamling av matavfall samt övergångsbestämmelser för förpackningsavfall

Beslut om insamling av matavfall samt övergångsbestämmelser för förpackningsavfall Regeringen har beslutat att skjuta fram tidpunkten...

Sammanhang: .... Regeringen kommer också att se över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar. Regeringen beslutar att kommunernas system för insamling av matavfall...

regeringen.se - https://www.regering...ngsavfall/ - 1896 - Datum: 2020-09-24 12:50.


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
r
3
r
4
r
5
r
6
r
7
r
8
r
9
fram