Sorterad på relevans Sortera på datum
Resultat 1 - 10 av 16

Lokala erfarenheter av välfärdsteknik ska utvärderas

I uppdraget från regeringen ingår bland annat att lyfta fram enkelt kvantifierbara faktorer för att beskriva den direkta nyttan med välfärdsteknik. Socialstyrelsen ska även bedöma på vilket sätt införandet av ny teknik påverkar kvaliteten i olika verksamheter.

Sammanhang: ...Socialstyrelsen ska även bedöma på vilket sätt införandet av ny teknik påverkar kvaliteten i olika verksamheter. ”Att sprida kunskap om lokala erfarenheter och framgångar är viktigt för att fler ska få ta del av välfärdsteknikens fördelar”, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda personer: Anna Tenje.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...tvarderas/ - 591 - Datum: 2024-03-22 11:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Halland undersöker ny insats mot lustgasutsläpp

Det var 2017 och tanken var att med ny teknik minska utsläpp och klimatpåverkan av lustgas i utomhusluften. I stället läckte gasen och för höga halter av dikväveoxid, lustgas, uppmättes vid flera tillfällen i inomhusluften på förlossningen. Efter knappt två

Sammanhang: ...Det var 2017 och tanken var att med ny teknik minska utsläpp och klimatpåverkan av lustgas i utomhusluften. I stället läckte gasen och för höga halter av dikväveoxid, lustgas, uppmättes vid flera tillfällen i inomhusluften på förlossningen. ...

Omnämnda platser: Halland.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...asutslapp/ - 778 - Datum: 2024-01-05 12:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Trombektomi är bra även vid jättestora infarkter i hjärnan

Storleken på hjärninfarkten beror på storleken av det kärl där blodproppen sitter. Ju längre tid som går desto större hinner infarkten också bli. Möjligheten till blodförsörjning av kollaterala kärl spelar också in. Genrebild tagen i Örebro i juni 2022. Foto

Omnämnda platser: Bildbyrån, Örebro.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...i-hjarnan/ - 284 - Datum: 2024-05-15 07:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Vårdens termometrar visade fel – anmäls

Enligt Region Dalarnas anmälan reagerade personal på att patienter som kom in med ambulans plötsligt var feberfria, trots feber under transporten. Personalens egen undersökning visade att termometrarna visade i snitt 0,8 grader för lite, rapporterar P4 Dalarna

Omnämnda platser: Dalarna, Uppsala.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...el-anmals/ - 550 - Datum: 2024-01-17 15:16. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Karolinska blir först med enarmad operationsrobot

Kirurgi Karolinska blir först med enarmad operationsrobot Publicerad: 7 mars 2024, 15:07 Den nya operationsroboten har bara en arm och samtliga instrument förs in i kroppen via en port. Foto : Douglas Evans Vissa tumörer i krångliga lägen kan bli mycket

Sammanhang: ...Foto : Douglas Evans Vissa tumörer i krångliga lägen kan bli mycket lättare och skonsammare att operera via en operationsrobot med bara en arm. Det är den främsta vinsten med en ny teknik som Karolinska universitetssjukhuset blir först i Sverige med att skaffa. Vid konventionell robotassisterad titthålskirurgi behöver instrumenten föras in till operationsområdet via tre till fyra portar....

Omnämnda platser: Publicerad, Sverige. Omnämnda personer: Douglas Evans.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...ionsrobot/ - 583 - Datum: 2024-03-07 15:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

”Minska skillnaderna i hur titthålskirurgi används”

Titthålskirurgi vid operation av cancer i tjock- och ändtarm har införts successivt sedan millennieskiftet och är nu den internationella standardmetoden. I Sverige förordas denna operationsteknik i det nationella vårdprogrammet sedan 2016 och en majoritet

Sammanhang: ...Titthålsteknik vid tarmcancer, även kallad laparoskopi eller minimalinvasiv teknik, introducerades i början av 1990-talet och fick en bred internationell spridning kring millennieskiftet. ...

Omnämnda platser: Sverige, Örebro. Omnämnda personer: Peter Matthiessen.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...i-anvands/ - 5277 - Datum: 2024-03-20 06:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

”AI måste vara en självklar del av läkarutbildningen”

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) och den pågående samhällsdebatten har nog undgått få. Läkarprogrammet är i dag en övning i att inhämta stora mängder information, se mönster och dra slutsatser utifrån data. En AI skulle kunna göra samma saksnabbare

Sammanhang: ...Eller härrör motståndet från en rädsla för att bli ersatt av en teknik med till synes obegränsad kapacitet? Ökad AI-användning kan medföra risk för bristande medicinsk kunskap, samt väcker frågor om juridiskt och moraliskt ansvar. ...

Omnämnda platser: Sveriges, Implementering. Omnämnda personer: Nasim Farrokhnia, Simon Herluf.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...ildningen/ - 3827 - Datum: 2024-01-23 06:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Här är några av de nya reglerna för vården 2024

Innehållet i regeringens förteckning över viktigare lagar och förordningar som börjar gälla vid årskiftet domineras år 2024 av bestämmelser som rör lag och ordning, arbetsmarknad och ekonomi. Men ett antal av nyheterna i regelverket har en direkt påverkan

Sammanhang: ...Den 1 mars införs ändringar i socialtjänstlagen som ska förtydliga möjligheterna till att använda digital teknik inom äldreomsorg och hemtjänst, exempelvis trygghetslarm med gps-funktion och kamera för tillsyn i bostaden. ...

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...rden-2024/ - 1350 - Datum: 2024-01-02 13:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

It-attack får undersköterskor att ta till papper och penna

Attacken blev känd på juldagens förmiddag, efter att personal inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet inte kom in i sina system. Sedan dess pågår ett omfattande arbete med att få tillbaka kontrollen från angriparna, som slagit ut alla kommunens it-system

Sammanhang: ... – Nu har vi mer tid för vårdtagarna när vi inte behöver hålla på med all teknik. Larmen fungerar och alla är trygga. Jag har jobbat inom vården i 36 år, från början hade vi bara papper och penna så det går bra nu också, säger Karin Wikberg. ...

Omnämnda personer: Alexandra Jonasson, Karin Wikberg.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...och-penna/ - 1405 - Datum: 2023-12-29 14:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Första människan har fått Musks hjärnimplantat

Det var i maj förra året som Neuralink, efter flera försök, fick okej från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att testa sina hjärnimplantat på människa. I ett inlägg på X skriver Elon Musk att patienten mår bra och att de har kunnat registrera

Sammanhang: ...Tillsammans med sin forskargrupp och Neuronano AB har han tagit fram en ny teknik för terapeutisk hjärnstimulering. De hoppas kunna börja testa tekniken på människor inom mindre än ett år. ...

Omnämnda personer: Elon Musk.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...implantat/ - 1828 - Datum: 2024-01-31 09:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
fram