Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 10 av 17

”Det är inte tekniken som bromsar it för vård i hemmet”

För över 20 år sedan presenterade vi artiklar i Läkartidningen, ”3G-nätet och ´pensionärsdatorer´ kan bidra till att lösa sjukvårdens problem” i Nr 14/2003, och i Svenska Dagbladet, ”Ny teknik ger vård hemma” den 9 oktober 2002. Vi beskrev vårdens utmaningar,

Sammanhang: ...Stimulera införande av ny teknik och arbetsformer. Detta har bland annat skett genom innovations- och utvecklingsprogram, men även regioner gör satsningar för exempelvis hjärtsvikt, kol och diabetes där vissa ligger nära eller är i operativ drift. ...

Omnämnda platser: Örebro. Omnämnda personer: Jan Olsson, Sture Hägglund, Bengt Arne Sjöqvist.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...-i-hemmet/ - 5548 - Datum: 2024-06-04 06:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Trombektomi är bra även vid jättestora infarkter i hjärnan

Storleken på hjärninfarkten beror på storleken av det kärl där blodproppen sitter. Ju längre tid som går desto större hinner infarkten också bli. Möjligheten till blodförsörjning av kollaterala kärl spelar också in. Genrebild tagen i Örebro i juni 2022. Foto

Omnämnda platser: Bildbyrån, Örebro.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...i-hjarnan/ - 284 - Datum: 2024-05-15 07:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

”Inkludera näringslivet i rådet för digital infrastruktur i vården”

I Tidöavtalet spänner regeringen bågen. Hälsodata ska bli tillgänglig i hela vårdkedjan för all vård och den digitala infrastrukturen ska skapa förutsättningar för en innovativ och marknadsdriven utveckling, där patientsäkerheten är i fokus. Eftersom arbetet

Sammanhang: ...Att näringslivet utestängs är en mycket oroande signal. Näringslivets expertis i fråga om teknik, interoperabilitet och införande, är tillsammans med internationella insikter essentiell i den strategiska styrningen. ...

Omnämnda platser: Swedish. Omnämnda personer: Jesper Olsson, Peter Kjäll, Jakob Forssmed.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...-i-varden/ - 4335 - Datum: 2024-04-29 06:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Lokala erfarenheter av välfärdsteknik ska utvärderas

I uppdraget från regeringen ingår bland annat att lyfta fram enkelt kvantifierbara faktorer för att beskriva den direkta nyttan med välfärdsteknik. Socialstyrelsen ska även bedöma på vilket sätt införandet av ny teknik påverkar kvaliteten i olika verksamheter.

Sammanhang: ...Socialstyrelsen ska även bedöma på vilket sätt införandet av ny teknik påverkar kvaliteten i olika verksamheter. ”Att sprida kunskap om lokala erfarenheter och framgångar är viktigt för att fler ska få ta del av välfärdsteknikens fördelar”, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i ett pressmeddelande. ...

Omnämnda personer: Anna Tenje.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...tvarderas/ - 591 - Datum: 2024-03-22 11:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

”Minska skillnaderna i hur titthålskirurgi används”

Titthålskirurgi vid operation av cancer i tjock- och ändtarm har införts successivt sedan millennieskiftet och är nu den internationella standardmetoden. I Sverige förordas denna operationsteknik i det nationella vårdprogrammet sedan 2016 och en majoritet

Sammanhang: ...Titthålsteknik vid tarmcancer, även kallad laparoskopi eller minimalinvasiv teknik, introducerades i början av 1990-talet och fick en bred internationell spridning kring millennieskiftet. ...

Omnämnda platser: Sverige, Örebro. Omnämnda personer: Peter Matthiessen.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...i-anvands/ - 5277 - Datum: 2024-03-20 06:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Så har det gått för tre av Guldpillrets vinnare

Norrlidens hälsocentral i Region Kalmar län tilldelades Guldpillret för fem år sedan efter att ha fått ner användningen av sömnmedel. Än i dag är förskrivningen låg och andra hälsocentraler har inspirerats av deras arbete. – Tack vare priset var det många

Sammanhang: ... – Så när jag deltar i internationella projekt har det betydelse att Guldpillret finns med på mitt cv! Capitainers innovativa teknik är extra viktig för läkemedel med ett smalt terapeutiskt fönster, då rätt dosering är extra viktig. ...

Omnämnda platser: Region Kalmar län, USA, Uppsala län. Omnämnda personer: Engström Nyström, Olof Beck, Henrik Toss.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...s-vinnare/ - 5638 - Datum: 2024-03-13 10:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Karolinska blir först med enarmad operationsrobot

Kirurgi Karolinska blir först med enarmad operationsrobot Publicerad: 7 mars 2024, 15:07 Den nya operationsroboten har bara en arm och samtliga instrument förs in i kroppen via en port. Foto : Douglas Evans Vissa tumörer i krångliga lägen kan bli mycket

Sammanhang: ...Foto : Douglas Evans Vissa tumörer i krångliga lägen kan bli mycket lättare och skonsammare att operera via en operationsrobot med bara en arm. Det är den främsta vinsten med en ny teknik som Karolinska universitetssjukhuset blir först i Sverige med att skaffa. Vid konventionell robotassisterad titthålskirurgi behöver instrumenten föras in till operationsområdet via tre till fyra portar....

Omnämnda platser: Publicerad, Sverige. Omnämnda personer: Douglas Evans.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...ionsrobot/ - 583 - Datum: 2024-03-07 15:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

”Avskaffa regionernas rätt att upphandla journalsystem”

Patienter och personal förväntar sig bättre fungerande journalsystem inom sjukvården. Just nu pågår ett utredningsarbete för att förbättra utbytet av information mellan systemen, men det är inte tillräckligt. Staten måste ta över ansvaret för upphandlingar

Sammanhang: ...Frågan om vårdens journalsystem är komplex eftersom den inbegriper många olika aspekter – juridik, patientsäkerhet, integritet och teknik – men en lösning på dagens problem skulle markant förbättra arbetssituationen för dem som jobbar på vårdens golv, spara pengar i regionerna och öka patientsäkerheten i hela landet. ...

Omnämnda platser: Synaps, Isac. Omnämnda personer: Gustaf Drougge.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...nalsystem/ - 3824 - Datum: 2024-03-07 06:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

”Vad kostar det att inte ge läkarna fortbildning?”

I skuggan av den ekonomiska krisen har flera regioner valt att dra in på läkares fortbildning för att hålla kostnaderna nere. Det är en åtgärd som kan synas vara en besparingsåtgärd, men som i praktiken innebär en allvarlig kvalitetssänkning av vården som

Sammanhang: ...Det kan exempelvis handla om att uppgradera sin kompetens utifrån ny teknik, nya behandlingsmetoder eller nya riktlinjer. Det bör också tilläggas att det senaste utbildningsstoppet bara är en i raden av många kostnadsbesparingar som drabbar läkarnas kompetensutveckling. ...

Omnämnda personer: Ann-Marie Wennberg Larkö, Peter Elbe, Emelie Hultberg.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...tbildning/ - 4725 - Datum: 2024-02-28 06:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »

Första människan har fått Musks hjärnimplantat

Det var i maj förra året som Neuralink, efter flera försök, fick okej från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att testa sina hjärnimplantat på människa. I ett inlägg på X skriver Elon Musk att patienten mår bra och att de har kunnat registrera

Sammanhang: ...Tillsammans med sin forskargrupp och Neuronano AB har han tagit fram en ny teknik för terapeutisk hjärnstimulering. De hoppas kunna börja testa tekniken på människor inom mindre än ett år. ...

Omnämnda personer: Elon Musk.

dagensmedicin.se - https://www.dagensme...implantat/ - 1828 - Datum: 2024-01-31 09:15. - Leta efter artikeln på Archive.today »


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
fram