Sortera på relevans Sorterad på datum
Resultat 1 - 10 av 110

200 miljoner kronor för ökad digitalisering inom äldreomsorgen

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om 200 miljoner kronor för att ge kommunerna bättre...

Sammanhang: ... överenskommelsen. Överenskommelsen sker inom ramen för ”Överenskommelse äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus”. Regeringen och SKR...

regeringen.se - https://www.regering...eomsorgen/ - 1605 - Datum: 2020-12-29 09:56.

Proposition om ändringar i minerallagen med anledning av coronapandemin

Regeringen har idag beslutat om en proposition med förslag om ändringar i minerallagen med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19...

Sammanhang: ..., arbetstillfällen, välfärd och utveckling av ny teknik för en grön omställning. Ändringarna i minerallagen (1991:45) innebär även att giltighetstiden ska förlängas...

regeringen.se - https://www.regering...apandemin/ - 1550 - Datum: 2020-12-17 15:57.

Kunskap om könsskillnader i utbildningsval ska kartläggas

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanställa befintlig forskning och kunskap om könsskillnader i utbildningsval....

Sammanhang: ..., såsom vård och omsorg, utbildning och it- och teknik För att ytterligare öka kunskapen om könsskillnader i utbildningsval ger regeringen...

regeringen.se - https://www.regering...artlaggas/ - 999 - Datum: 2020-12-17 12:57.

Reviderat förslag för elnätsföretagens investeringsutrymme

Regeringen remitterar i dag en promemoria med ett förslag om vilka ytterligare krav som bör ställas för att skapa starka drivkrafter...

Sammanhang: ... att elnätsföretagen genom utökade intäktsramar, under en begränsad tid, får ytterligare incitament att investera i nya ledningar och ny teknik för att...

regeringen.se - https://www.regering...gsutrymme/ - 1708 - Datum: 2020-12-09 15:57.

Produktion av biodrivmedel ska främjas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel...

Sammanhang: ... teknik. Energimyndigheten ska även titta på hur utformningen av eventuella styrmedel kan se ut. - Med ökade krav i reduktionsplikten är det viktigt att...

regeringen.se - https://www.regering...a-framjas/ - 1926 - Datum: 2020-11-05 13:55.

Uppdrag om att främja elflyg redovisas till regeringen

I januari 2020 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att analysera lämpliga åtgärder för att främja utvecklingen av elflyg. Nu redovisas...

Sammanhang: ... omställningen av transportsystemet. Nu gäller det att öka takten i omställningen och anpassa infrastrukturen för ny teknik, säger infrastrukturminister Tomas...

regeringen.se - https://www.regering...egeringen/ - 770 - Datum: 2020-10-07 14:51.

Kompetensinsatser vid korttidsarbete

Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor avsätts 2021 för att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning...

Sammanhang: ... exempelvis röra sig om ersättning för att en arbetstagare ska utveckla spetskompetens inom sitt område, till exempel teknik eller medicin. Det skulle kunna...

regeringen.se - https://www.regering...idsarbete/ - 1420 - Datum: 2020-10-02 11:51.

Möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten ska utredas

Möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten ska utredas Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning...

Sammanhang: ... posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad. De ändrade kommunikationsmönster som användningen av ny teknik leder till...

regeringen.se - https://www.regering...a-utredas/ - 1049 - Datum: 2020-10-01 13:51.

Matilda Ernkrans invigningstalar vid Digital Futures

I dag, torsdag 1 oktober, deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vid invigningen av satsningen Digital...

Sammanhang: ... teknik för digitalisering som Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm gör tillsammans med Stockholms universitet, forskningsinstitutet RISE och ett stort...

regeringen.se - https://www.regering...l-futures/ - 813 - Datum: 2020-10-01 11:52.

Isabella Lövin deltar på FN-toppmötet Biodiversity Summit

Mänsklig aktivitet bidrar till att den biologiska mångfalden utarmas globalt och det är vår skyldighet att göra något åt denna ödesfråga....

Sammanhang: ... stoppa förlusten av biologisk mångfalden genom stöd till forskning, teknik, kapacitetsutveckling och finansiering. – Mänskligheten riskerar att pressa...

regeringen.se - https://www.regering...ty-summit/ - 1203 - Datum: 2020-09-30 13:51.


nyhet
Resultatsidor:
r
1
r
2
r
3
r
4
r
5
r
6
r
7
r
8
r
9
fram